RoyalFest 2020 - přihláška pro jednotlivce - RR Valašsko, mládež...

RoyalFest 2020 - přihláška pro jednotlivce - RR Valašsko, mládež...

31.1-2.2.2020 - Valašské Meziříčí
Tato přihláška je určena pro účastníky z 3.přední hlídky RR Valašsko.

Ubytování - v DDM ValMez - v klubovnách - karimatka, spacák.
Jídlo - každý si řeší sám (popřípadě se domluvte po skupinkách)
Cena - 300,- Kč/osoba ( v ceně ubytování 50,- Kč/noc + účastnický náramek, režijní náklady...kdo nebude ubytován, odečte si poplatek za ubytování, za vstup pouze na nedělní bohoslužbu se neplatí )

Platba bude provedena v hotovosti na místě při registraci.
Na semináře se nemusíte přihlašovat - každý si může na místě vybrat podle zájmu.
Na workshopy je nutné se nahlásit - u některých je omezený počet účastníků - zapiš se do příslušné kolonky ve formuláři.
Pro ty, kdo se nebudou účastnit workshopů, bude připravena městská hra, ve které poznáte zákoutí Valmezu.

Info o programu bude průběžně zveřejňováno na FB stránce RoyalFest.