Příměstský tábor AC Oldřichovice 2019

Příměstský tábor AC Oldřichovice 2019


Pořádá Apoštolská církev Oldřichovice.
Téma: Útěk z vězení!
Termín: 22.-26.7.2018
Místo: prostory Apoštolské církve Oldřichovice 863.
Čas: Denně od 08:00 - 16:00 hod.
Příměstský tábor pro děti ve věku 6-13 let
- připraven zajímavý program,
- 2 svačiny a oběd, pitný režim.

Přihlašování:
1. vyplníte tuto el. přihlášku a odešlete,
2. vyplněnou přihlášku vytiskněte a podepište,
3. spolu s kopií kartičky zdravotní pojišťovny ji pak odevzdáte při nástupu první den.

4. Informace o platbě:
Poplatek 950,-Kč prosím pošlete na účet 2000394651/2010, variabilní symbol: 555,
do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte.

V případě naplnění kapacity bude (pro přijetí) rozhodující termín zaplacení.

Potvrzení o platbě (přihlášení) za účelem refundace u zaměstnavatele nebo zdravotní pojišťovny (případně vystavení faktury) vystavíme na vyžádání - viz adresa níže.

Přijaté děti dostanou před zahájením tábora podrobné informace k místu, oblečení, povinném vybavení, apod.

Po dodání všech těchto věcí je dítě závazně přihlášeno - potvrdíme vám to mailem

Hlavní vedoucí:
Petr Walach, Oldřichovice 328
Tel.: 605172671, e-mail: narodni.rada@royalrangers.cz

Aktuální informace k táboru najdete také na www.acoldrichovice.cz