Royal Rangers Valašsko - Tábor pro dospělé 2018

Royal Rangers Valašsko - Tábor pro dospělé 2018

Pojeď si vyzkoušet to, co zažívají děti na našich táborech.
Zažiješ dobrodružství - nečekané situace - týmovou spolupráci - překonání sama sebe - radost z překonání překážek - intenzivní duchovní čas - prohloubení přátelství - spoustu srandy...

Tábor je stanový a je připraven pro dospělé zájemce od 18 let výše.
Součástí bude společná jízda vlakem, chození s batohem na zádech, vaření na ohni, přespání v lese i ve stanech týpí, na závěr pomoc s bouráním tábořiště.
Po dobu akce bude přítomen zdravotník.

Termín: pátek odpoledne 10.8. - úterý večer 14.8.2018
Místo: tábořiště "Pod Soví skálou" - Spálov u Oder
Cena: základní 800,- Kč (v ceně jízdné tam i zpět, jídlo, program...), cena je nastavena jako minimální - pokud byste chtěli podpořit práci RR, projekt auto ap. je výše zaplaceného příspěvku na vás...
Platba: na účet RR - 153481626/0300 (var.symbol 188, do poznámky uveďte své jméno)

Přihlášení a zaplacení: do 31.5.2018 (nebo do naplnění kapacity 40 osob)
POZOR!!! Akce se uskuteční v případě, že do tohoto termínu bude přihlášeno minimálně 10 účastníků.
V případě, že se tento počet nenaplní, akce se nekoná, poplatek bude samozřejmě vrácen.
Podrobné pokyny, seznam potřebných věcí ap. budou přihlášeným zaslány do konce června 2018.

Hlavní vedoucí:
Petr "Peca" Machalec,e-mail: peca.vsetin@centrum.cz, tel.: 732 944342
Vedoucí, podílející se na programu:
Jana Kadaňková, Alča Rýparová, Kristýna Klabníková a další...

Vyplněním a odesláním přihlášky vyjadřuji, že:
- jsem si vědom/a, že jedu na svoji vlastní zodpovědnost
- budu respektovat pokyny vedoucích akce a podřídím se jim
- jsem si vědom/a, že akce je bez alkoholu a jiných drog
- případný finanční přebytek akce bude použit na další práci RR Valašsko
- dávám souhlas ke zveřejnění použitých fotografií a videa k propropagaci RR Valašsko

Těší se na vás celý organizační tým.