Royal Rangers Valašsko - Malý tábor 2 - Asterix

Royal Rangers Valašsko - Malý tábor 2 - Asterix

Kdesi ve Valašské Bystřici stále odolává jedna galská osada před náporem Římanů. Padne nebo vydrží? I ty ji můžeš přijet na pomoc...

Tábor je chatkový a je připraven pro děti od 6 do 10 let.
Termín: 6.-13.8.2017
Místo: turistická základna Mraveniště - Valašská Bystřice
Cena: do 31.5.2017 - 1.650,- Kč, po 31.5.2017 - 1.850,- Kč (rozhoduje datum připsání na účet)
Platba: na účet RR - 153481626/0300 (var.symbol 168, do poznámky uveďte jméno dítěte)

Přihlašování:
1. vyplníte tuto el. přihlášku a odešlete,
2. tímto máte místo na táboře rezervováno po dobu 14 dnů,
3. do konce rezervační lhůty, musíte zaslat naskenované nebo poštou všechny náležitosti (podepsanou přihlášku, prohlídku od lékaře, kopii kartičky zdr. pojišťovny) a zaplatit účastnický poplatek,
4. po dodání všech těchto věcí je dítě závazně přihlášeno - potvrdíme vám to mailem

Pokud v rezervační lhůtě nebudou všechny náležitosti dodány, poskytneme místo na táboře dalším zájemcům.
Doporučujeme se přihlásit co nejdříve.

Hlavní vedoucí:
Pavel Mikel, Jablůnka 282, 756 23
Tel.: 777 107979, e-mail: malytabor@email.cz

Podrobné informace, formuláře ke stažení ap. najdete na - www.royalvalassko.cz