Royal Rangers Valašsko - Velký tábor 1 - Kdo přežije?

Royal Rangers Valašsko - Velký tábor 1 - Kdo přežije?

Dobrodružství - nečekané situace - týmová spolupráce - překonání sama sebe - nové zkušenosti

Tábor je stanový a je připraven pro děti od 10 do 14 let.
Termín: 3.-12.7.2017
Místo: tábořiště "Pod Soví skálou" - Spálov u Oder
Cena: do 31.5.2017 - 2.000,- Kč, po 31.5.2017 - 2.200,- Kč (rozhoduje datum připsání na účet)
Platba: na účet RR - 153481626/0300 (var.symbol 165, do poznámky uveďte jméno dítěte)

Přihlašování:
1. vyplníte tuto el. přihlášku a odešlete,
2. tímto máte místo na táboře rezervováno po dobu 14 dnů,
3. do konce rezervační lhůty, musíte zaslat naskenované nebo poštou všechny náležitosti (podepsanou přihlášku, prohlídku od lékaře, kopii kartičky zdr. pojišťovny) a zaplatit účastnický poplatek,
4. po dodání všech těchto věcí je dítě závazně přihlášeno - potvrdíme vám to mailem

Pokud v rezervační lhůtě nebudou všechny náležitosti dodány, poskytneme místo na táboře dalším zájemcům.
Doporučujeme se přihlásit co nejdříve - tábor má omezenou kapacitu.

Hlavní vedoucí:
Petr "Peca" Machalec, G.Klapálka 620, Vsetín, 75501,
e-mail: peca.vsetin@centrum.cz, tel.: 732 944342

Podrobné informace, formuláře ke stažení ap. najdete na - www.royalvalassko.cz